Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

proběhne ve čtvrtek 14. 5. 2020 

od 8,00hod. – 16,00hod.v kanceláři ředitelky MŠ. 

 

 

 

 

Mateřská škola, Jičín, J.Š.Kubína 465

506 01 Jičín

tel. 721 402 443

e-mail vitvarova@msjsk.jicin.cz

web www.msjsk.jicin.cz

 

 

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání

 

* zákonný zástupce dítěte předá ve dnech vyhlášeného zápisu (14. 5. 2020) vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelce školy

* současně se prokáže průkazem totožnosti a předloží rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte

* na základě podané žádosti a stanovených kritérií rozhodne ředitelka do 30 dní o přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyvěšením registračního čísla dítěte na přístupném místě u vchodu do MŠ a na webových stránkách www.msjsk.jicin.cz

* registrační číslo obdrží žadatel při zápisu

 

Do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitelka MŠ o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Výsledek přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn seznamem registračních čísel na hlavních dveřích budovy MŠ a na www.msjsk.jicin.cz

 

Věnujte pozornost při vyplňování žádosti, uvádějte správné údaje

 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, Jičín, J. Š. Kubína 465

506 01 Jičín

 

 

   Od školního roku 2020/2021 bude přijímáno - dětí k celodennímu a - dětí k dopolednímu pobytu v MŠ. 

 

   V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3 – 5 stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1.      Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3), nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.Systémem od nejstaršího po nejmladší.

Školské spádové obvody:

Sedličky, Soudná

Ulice: Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Hviezdoslavova, Jakubcova, Jarošov, Jarošovská, Jaselská, J. Š. Kubína, Kollárova, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka, M.Koněva, Máchova, Markova, Na Tobolce, Novoveského, Pod Čeřovkou, Prachovská, Seifertova, Skautská, Smetanova, Šrámkova, Štrauchova, U Lomu, V. Dobiáše, Vrcha, Železnická.

2.      Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 30. 12. 2020, pro něž je mateřská škola spádová. Systém od nejstaršího po nejmladší. 

3.      Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou třetího roku věku, pro něž není mateřská škola spádová, systémem podle věku, od nejstaršího směrem k nejmladšímu.

4.      Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně druhého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová a do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Tiskopis přihlášky ke stažení zde: 

Co naše MŠ nabízí?

- kvalitní výchovně vzdělávací program

- saunování dětí (v prostorách MŠ se nachází sauna, kterou celoročně využíváme)

- loutková představení v MŠ

- návštěva divadel

- plavecký výcvik předškolních dětí

- karneval, besídky /Vánoční, ke Dni matek/

- základy hry na zobcovou flétnu, pěvecký sboreček

- základy anglického jazyka

- výlety, exkurze

- slavnostní rozloučení s předškolními dětmi

- umístění školy v klidné vilové čtvrti s velkou zahradou a možností vycházek do přírody

- a spousta dalších aktivit (kurz bruslení, lyžování)

 

 


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: 732 328 243

TŘÍDY:
KOŤATA: 734 281 011
SLUNÍČKA: 734 783 017


SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK:
734 281 013

PTÁČATA - 736 411 756

vedoucí školní jídelny(odhlašování ze stravování prostřednictvím sms) : 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz