Informace za minulý rok 2016

23.02.2017 12:56

 

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

 

 

 V roce 2016 byla doručena 1 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost byla zpracována ředitelkou MŠ J. Š. Kubína 465, Jičín a formou poskytnutí informace jí bylo v celém rozsahu vyhověno.

 

Počet podaných žádostí

1

Odmítnuté žádosti

0

Podaná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Odložené žádosti

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

Poskytnutí výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a zák. č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

0

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola J.Š. Kubína

J.Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz

TŘÍDY:
KOŤATA: 734 281 011
SLUNÍČKA: 734 783 017


SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK:
734 281 013

PTÁČATA - 736 411 756

vedoucí školní jídelny(odhlašování ze stravování prostřednictvím sms) : 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848