Kontakty

Celá adresa:  Mateřská škola
               J.Š.Kubína 465
               Jičín
               506 01

 

IČO: 750 19 248

 

Kontakty     


ředitelka: 721 402 443                    

email: vitvarova@msjsk.jicin.cz    (Monika Vitvarová)

      

zástupkyně ředitelky: 732 328 243     (Bc. Romana Bittner)

 

učitelky

SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK: 734 281 013          

email: srdicko@msjsk.jicin.cz     (Jana Mitlöhnerová, Jana Gabrielová)

       ctyrlistek@msjsk.jicin.cz   (Jitka Šterbová, Bc. Romana Bittner)

 

učitelky

KOŤATA: 734 281 011 

SLUNÍČKA: 734783017

PTÁČATA: 736411756                                        

slunicko@msjsk.jicin.cz  (Monika Vitvarová, Dagmar Reinbergrová)

kotata@msjsk.jicin.cz   (Bc. Adriana Chalupová, Monika Chalupová)                                     

kapicka@msjsk.jicin.cz  (Irena Vacková, Bc. Tereza Fišerová)

                                                                                                            

STRAVOVÁNÍ: 734 281 012       

jidelna.jsk@email.cz        (Petra Berná)

 
 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz


Kontakt

Mateřská škola J. Š. Kubína

J. Š. Kubína 465, Jičín 506 01

ŘEDITELKA:721 402 443
vitvarova@msjsk.jicin.cz
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: 732 328 243

TŘÍDY:
KOŤATA: 734 281 011
SLUNÍČKA: 734 783 017


SRDÍČKA + ČTYŘLÍSTEK:
734 281 013

PTÁČATA - 736 411 756

vedoucí ŠJ- 734 281 012
jidelna.jsk@email.cz

ŠKOLNICE: 737 656 848

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
zaměstnanec Města Jičína, zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18
tel.: 493545110
mobil: 737269884
e-mail: poverenec@mujicin.cz